Wie zijn wij?

De grondlegger van PACzh is de heer Frank. Hij is in 2000 begonnen met het kosteloos aanbieden van informatie over diverse pedagogische en psychologische onderwerpen. In die tijd werkte hij nog in de jeugdhulpverlening. Hierna heeft hij gedurende 10 jaar op een basisschool gewerkt, waar hij voornamelijk in groep 8 heeft gewerkt. Door een lichte ontevredenheid over het huidige onderwijs, besloot de heer Frank om een eigen instelling te starten, die zich zou richten op ouders en kinderen. Hij merkte al snel dat zijn manier van werken erg aansprak bij zowel ouders als kinderen. Zijn vriendelijke maar wel nadrukkelijke en eerlijke manier van handelen liet al snel zien dat hij op zeer korte termijn kon zorgen voor veranderingen binnen gezinnen wat betreft opvoeding en onderwijsniveau. Ondertussen kwamen er steeds meer andere onderdelen binnen PACzh te liggen.

In 2008 besloot de heer Frank om de afdeling wat betreft bijles en huiswerkbegeleiding sterker te promoten.  Inmiddels is PACzh afdeling ‘bijles en huiswerkbegeleiding’ uitgegroeid tot een instelling die in de regio Haaglanden steeds meer naamsbekendheid aan het verwerven is. Met name de mond tot mondreclame zorgt er voor dat we steeds meer nieuwe aanmeldingen krijgen. De kracht van ons centrum ligt in het feit dat we ten eerste relatief goedkoop zijn en ten tweede op een zeer persoonlijke manier werken.