Pedagogische ondersteuning

Pedagogische ondersteuning bij problemen met uw kind(eren)

Welke ouders maken het, in de opvoeding van hun kind. niet mee dat ze het even niet meer weten. Kinderen en jongeren kunnen, door hun gedrag, voor kleine en grote problemen zorgen. Hierdoor kunnen uw andere kinderen of u als opvoeders onderling ook spanningen ervaren. Dit kan een enorme belasting geven, die niet zomaar op te lossen is. U wilt zich niet aanmelden bij de reguliere jeugdzorg, omdat u geen stempel opgespeld wilt krijgen! Dan biedt PACzh misschien wel datgene wat u zoekt. Wij geven u geen stempel en trachten door middel van een korte interventie voor wat lucht te zorgen. Dit kan variëren van een oudertraining, begeleiding in de thuissituatie, gesprekken met school of een training voor uw kind. Wij werken niet met termen als ADHD, dyslexie of welke andere termen kinderen dan ook meekrijgen. Wij stemmen onze zorg af op de hulpvraag die u, als opvoeder, heeft, maar luisteren ook zeker naar de hulpvraag van het kind. PACzh stemt in overleg met u dan het type begeleiding af. De pedagogische begeleiding is erop gericht om cliënt te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling. Wij richten ons o.a. op:

  • de zelfredzaamheid/zelfstandigheid van de cliënt
  • het versterken of aanpassen van de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • het versterken of aanpassen van de motorische en/of cognitieve ontwikkeling
  • het aanbrengen van een positief zelfbeeld
  • het aanbrengen van structuur
  • het verbeteren van het dagelijks ritme
  • het leren omgaan met algemene normen en waarden
  • het aanbrengen van de regels en grenzen binnen het gezin
  • het kunnen maken van de juiste keuzes, etc.

Tijdens deze begeleiding staat het kind of de jongere natuurlijk centraal maar zullen de ouders ook zeker een belangrijke rol spelen. Na het voeren van een intakegesprek analyseren wij de hulpvraag en/of behoefte. Een erkend gezinspedagoog gaat met cliënt aan de slag. Na 2 bezoeken bij u thuis wordt een ondersteuningsplan opgesteld om zo gericht mogelijk te werken aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind en/of volwassene. We werken met een flexibel programma dat vervaardigd wordt op grond van uw situatie.

Door wie wordt deze begeleiding verzorgd?

Bij PACzh werken deskundige, academisch geschoolde gezinspedagogen, die ervaring hebben met de bovenstaande doelgroepen. Eén van de gezinspedagogen bespreekt met u de hulpvraag en de doelen die gesteld worden. Deze afspraken/doelen worden vastgelegd in een plan van aanpak.  Aan de hand hiervan maakt de gezinspedagoog een afspraak met u en zal de werkelijke hulpverlening starten.  Na enkele weken vindt er een evaluatie plaats om de hulpvraag opnieuw te bespreken en, waar nodig, bij te stellen.

Waar werken wij?

Wij werken in de regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk)

Hebt u belangstelling?

U kunt zich dan bij ons aanmelden voor een kennismakingsgesprek. U verplicht zich hierbij nog tot niets en kunt na dit gesprek besluiten of u verder wilt gaan. Wij zullen dan een afspraak voor een intakegesprek maken. Daarna zal de werkelijke training plaatsvinden.