TarievenWij trachten de kosten zo laag mogelijk te houden. Houd u er rekening mee dat wij individuele hulp van hoge kwaliteit aanbieden en natuurlijk bij u thuis komen. Daarbij zijn de kosten voor individueel onderwijs hoger dan voor groepsonderwijs. Voordeel is echter dat wij u en/of uw kind hoogwaardige begeleiding aanbieden. Doordat de pedagoog en/of bijlesdocent bij u aan huis komt, hebt u direct zicht op de manier van begeleiding. Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen die wij hanteren.

Administratiekosten

Doordat wij te maken hebben met diverse kosten om ons centrum draaiende te houden, vragen wij jaarlijks € 45,- onderwijsbijdrage per familie. Het eerste jaar is dit bedrag verrekend bij de kosten van de intake. Daarna vragen wij elk jaar € 45,-. Deze bijdrage gebruiken wij voor de boekjes, eventuele telefonische gesprekken en andere kosten die wij maken.

Intake

 • Korte intake, educatie BO en VO, zonder handelingsplan (€ 45,-, deze vindt plaats voor de eerste les en duurt 30 min.)
 • Uitgebreide intake, educatie, BO en VO, inclusief handelingsplan € 125,- (duur 1,5 uur)
 • Uitgebreide intake met toetsing voor spelling, begrijpend en technisch lezen en rekenen (inclusief handelingsplan) € 225,-. (duur 2,5 uur en uitgebreid verslag)
 • Intake, pedagogische of therapeutische hulp, inclusief handelingsplan € 125,-
 • Intake, oudertraining, inclusief handelingsplan € 125,-

Wilt u liever geen intake, dan is het mogelijk ons alleen het rapport te geven en worden de lessen gewoon opgestart.

Onderwijs aan leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

 • Voor onderwijs aan basisschoolleerlingen met het reguliere programma, prijzen vanaf € 30,-*.
 • Wij hanteren aparte prijzen wanneer er meerdere kinderen tegelijk aangemeld worden.**
 • Voor studiebegeleiding voor jongeren van het VO wordt een starttarief gevraagd van € 30,- p/u ***.
 • Voor onderwijs aan basisschoolleerlingen en Voortgezet Onderwijsleerlingen, waarbij een speciale aanpak vereist is, hanteren wij een speciaal tarief als er een onderwijskundig pedagoog vereist is. Dit bespreken we in een persoonlijk gesprek.

* Let op dit zijn prijzen per uur. Wij bieden echter altijd lessen aan van 1,5 uur, omdat 1 uur simpelweg te kort is.

** Prijzen, wanneer er meerdere kinderen aangemeld worden voor dezelfde tijd (niet meer dan 4 kinderen tegelijk). Hierbij maakt het niet uit of de kinderen familie zijn of vriendjes. Aangezien ieder kind een eigen werkboekje  heeft, gaat dit meestal probleemloos.Let op dat we niet tegelijk les geven aan BO en VO kinderen. Dat is technisch niet haalbaar.

1 kind           € 30,- per uur (exclusief voorrijkosten ad € 5,-)
2 kinderen     € 22,50,- per kind per uur (exclusief voorrijkosten ad € 5,-)
3 kinderen     € 20,- per kind per uur (exclusief voorrijkosten ad € 5,-)
4 kinderen     € 17,50 per kind per uur (exclusief voorrijkosten ad € 5,-)

*** De werkelijke kosten zijn echter afhankelijk van de problematiek, reiskosten en voorbereidingskosten.

Onderwijs aan volwassen

 • Voor begeleiding bij inburgering met het reguliere programma prijzen vanaf € 30,- per uur (exclusief voorrijkosten ad € 5,-)*
 • Voor studiebegeleiding aan leerlingen van het voortgezet onderwijs, € 30,- p/u (exclusief voorrijkosten ad € 5,-)*
 • Voor onderwijs waarbij een speciale aanpak vereist is, hanteren wij een speciaal tarief als er een onderwijskundig pedagoog vereist is. Dit bespreken we in een persoonlijk gesprek met u, waarin we bepalen welke problematiek er is.

* Prijzen, wanneer er meerdere leerlingen aangemeld worden voor dezelfde tijd (niet meer dan 4 personen tegelijk).

1 persoon        € 30,- per uur (exclusief voorrijkosten ad € 5,-)
2 personen     € 22,50,- per persoon per uur (exclusief voorrijkosten ad € 5,-)
3 personen     € 20,- per persoon per uur (exclusief voorrijkosten ad € 5,-)
4 personen     € 17,50 per persoon per uur (exclusief voorrijkosten ad € 5,-)

Pedagogische en therapeutische hulp

 • Oudertraining, met 6 bijeenkomsten, € 450,-, waarbij de eerste bijeenkomst tevens een intake is. Elke bijeenkomst duurt 1,5 uur.
 • Persoonlijke gesprekken over maatschappelijke, psychologische en pedagogische problemen, per gesprek € 65,- (circa 1,5 uur).
 • Therapeutische, maatschappelijke of pedagogische gesprekken per telefoon of Skype € 15,- per 15 minuten.