Huiswerkbegeleiding voor het VO

Methode van PACzh

De huiswerkbegeleider (ervaren student of leerkracht) komt aan huis. Dit heeft als voordeel dat uw kind individuele hulp krijgt en er geen wachttijd is. Wanneer u wilt dat uw kind ergens anders les krijgt, bieden wij huiswerkklassen aan (4 leerlingen per les) en is er een wachttijd. Wij moeten dan afspraken maken met buurtcentra over tijd en ruimte.

Wij maken gebruik van ervaren huiswerkbegeleiders. Deze zijn getraind om naast onderwijs ook met kinderen te praten over motivatie en andere ‘belangrijke’ zaken in het leven. We richten ons op normen en waarden, de toekomst en waarom het zo belangrijk is om goed je best te doen op school. We bieden de jongeren les op maat. We begeleiden bij de meeste vakken, waarbij we leerkrachten hebben die verschillende disciplines beheersen. Hierbij leren we hoe het kind huiswerk moet maken, moet plannen en hoe het makkelijker kan leren. Wanneer uw kind specifieke begeleiding nodig heeft, zoeken we hier een geschikte begeleider voor. Eventueel kunnen we doorverwijzen naar andere organisaties. Jongeren ervaren de lessen als leuk, nuttig, leerzaam en gezellig. Hierdoor zullen de resultaten in de meeste gevallen snel verbeteren.

Duur en tijden van de begeleiding

Het is moeilijk te zeggen hoe lang uw kind begeleid moet worden. Voor veel kinderen is extra begeleiding erg prettig. U kunt zelf aangeven hoe lang u van onze diensten gebruik wilt maken. U dient wel rekening te houden met een opzegtermijn van twee weken. U dient ons minimaal voor anderhalf uur in te huren.¬†Wij werken tot ’s avonds 22.00 uur.

U kunt contact met ons opnemen 06 29526939 of per email Bijlescentrum Den Haag