Bijles voor kinderen op de basisschool

Onze visie en doelstelling

Ons beleid is er op gericht om kinderen positieve ervaringen op te laten doen. Veel kinderen die op school lager scoren, hebben geregeld negatieve ervaringen. Het is belangrijk deze negatieve ervaringen te verminderen. Dit doen we door kinderen succeservaring te laten beleven. Dit houdt in dat een kind positieve ervaringen opdoet. Onze PACzh medewerkers zijn er op gericht om het kind geregeld deze succeservaringen op te laten doen. Wanneer een kind iets niet goed doet of iets niet goed kan, zal onze medewerker hier opbouwend mee omgaan. We maken hierbij gebruik van de theorie van Vygotsky. Door onze werkwijze gaat PACzh uit van de volgende visie: “Leerlingen zullen met een positief ingestelde docent veel eerder tot positieve resultaten komen.” Vanuit deze visie werken onze medewerkers met de volgende doelstellingen:

  • Inzet om de prestaties van een kind te verbeteren
  • Werkplezier zodat het kind ook plezier in het leren krijgt
  • Warmte voor het werken met kinderen en jongeren

Intakegesprek

Wanneer u zich aanmeldt, neemt één van de directieleden van PACzh contact met u op om een afspraak te maken. Deze zal bij u thuis plaatsvinden. Tijdens dit intakegesprek wordt er bekeken wat het probleem is en hoe dit het beste opgelost kan worden. Wanneer u vervolgens bijles voor uw kind wilt, bieden we een bijlesdocent aan of zo nodig een pedagoog. In principe bieden wij les aan voor kinderen van de groepen 2 t/m 8. De bijlesdocent komt bij u aan huis. Dit heeft als voordeel dat u betrokken wordt bij het lesproces. Daarnaast is het voor veel mensen prettig dat hun kind niet ergens anders heen hoeft voor de lessen. Dat geeft een sterker gevoel van veiligheid

Trainingsprogramma

Onze manier van werken is uniek te noemen. We noemen het bijles, maar het is meer een trainingsprogramma. Kinderen worden getraind om betere resultaten te boeken. Ons programma is zo samengesteld dat het kinderen de mogelijkheid geeft om op een leuke manier hun niveau te verbeteren. Kinderen kunnen oefenen met diverse vakken, die zij ook op school krijgen. Deze extra ondersteuning zorgt ervoor dat uw kind al snel betere resultaten op school behaalt. Daarbij zijn onze werkboekjes zo samengesteld dat bijvoorbeeld een kind uit groep 5 ook onderdelen uit groep 6 krijgt en een kind uit groep 7 ook onderdelen uit groep 8. Onze ervaring is dat de meeste kinderen, die gebruik maken van de PACzh methode, betere resultaten op school behalen. Onze methode kent een aantal belangrijke kenmerken:

  • Wij bieden een projectmatig programma aan, waarbij het kind alle vakken, in speciaal samengestelde werkboekjes, aangeboden krijgt.
  • In de werkboekjes wordt aandacht besteed aan; zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en biologie), Nederlands (ontleden, spelling, spreekwoorden, woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden) en rekenen/wiskunde.
  • De methode is zo samengesteld dat uw kind op de diverse CITO onderdelen beter gaat presteren.
  • De bijlesdocent heeft ervaring met het aanbieden van individuele les.
  • Uw kind krijgt huiswerk, waardoor het thuis meer bezig is met schoolse vaardigheden.U hebt hierdoor zicht op het leerwerk.
  • Vanaf groep 7 gaan wij voorbereiden op de CITO eindtoets of de NIO IQ test, zodat uw kind al vroeg kennis maakt met deze toetsen.
  • In groep 8 bereiden we uw kind in de eerste periode voor op de diverse eindtoetsen en na deze periode bereiden we uw kind voor op het Voortgezet Onderwijs. Vooral Nederlands, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Engels, Wiskunde en Biologie zullen behandeld worden.

Het unieke van onze methode is dat uw kind in alle jaren voorbereid wordt om in groep 8 op hoog niveau te presteren. Hoe eerder u van onze methode gebruik maakt, hoe hoger het niveau van uw kind kan worden. Wij raden u dan ook aan om zo snel mogelijk gebruik te maken van onze diensten.

Duur en tijden van de begeleiding

Voor veel kinderen is extra begeleiding erg prettig. U kunt zelf aangeven hoelang u van onze diensten gebruik wilt maken. Wij raden u echter aan om gedurende een langere periode gebruik te maken van onze diensten. Uw kind wordt op deze manier zeer goed voorbereid op diverse onderdelen van de basisschool en later ook op het Voortgezet Onderwijs. Elke les zal minimaal anderhalf uur duren. U kunt hierbij zelf bepalen hoeveel lessen u per week wilt hebben. U dient per week minimaal 1 les voor uw kind te reserveren. Wij werken ook op zaterdag, zondag en in de vakanties (uitgezonderd de zomervakantie). PACzh is van mening dat juist de vakanties geschikt zijn om eventuele leerachterstanden in te halen. Tijdens de zomervakantie is PACzh 3 weken gesloten. In de andere 3 weken is het mogelijk om onze medewerkers te boeken tegen aangepaste prijzen.

Voor meer informatie kunt u ons mailen Bijlescentrum Den Haag of bellen naar telefoonnummer 06 29526939